ពិធីសម្ពោធស្លាកវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

0
290
លោក ស៊ី ជីនភីង អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត្យសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី

លោក ស៊ី ជីនភីង អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត្យសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានអញ្ជើញជាអធិបតីសម្ពោធស្លាកវិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩។

លោក ស៊ី ជីនភីង អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត្យសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
លោក ស៊ី ជីនភីង អនុប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ថ្លែងសុន្ទរកថា