ទំនាក់ទំនង

អាសយដ្ឋាន

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា អគារ I មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់អូរបែកក្អម ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ

ទំនាក់ទំនង

H/P: 015 296 938

E-mail: confuciusinstitute.kh@gmail.com