វិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន

0
255
សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុប

ចាប់ពីថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ វិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា និងទីតាំងបង្រៀនរបស់វិទ្យាស្ថានមួយចំនួន ដូចជា វិទ្យាល័យអង្គរ សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ី អឺរ៉ុប វិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោក វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត អេស៊ីលីដា ធនាគារកាណាឌីយ៉ា ជាដើម បានរៀបចំកម្មវិធីអបអរបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន ក្នុងគោលបំណងជំរុញការស្វែងយល់ពីគ្នារវាងប្រជាជននៃប្រទេសកម្ពុជា និងចិន។

វិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
សិល្បៈនៃការកាត់ក្រដាស
សិល្បៈនៃការសរសេរជក់
ការចាប់រង្វាន់
វិទ្យាស្ថានពាណិជ្ជសាស្រ្ត-អេស៊ីលីដា
វិទ្យាស្ថានទ័ពជើងគោក
វិទ្យាស្ថានខុងជឺនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
វិទ្យាល័យអង្គរ
ធនាគារកាណាឌីយ៉ា

CIRAC | ស៊្រុន ហុកវៃ